Oorzaken van slaapstoornissen

Overmatig gebruik van alcohol

Een veelvoorkomende oorzaak van slaapproblemen is overmatig alcoholgebruik. In geringe hoeveelheden, bijvoorbeeld een glas bier of wijn, kan alcohol de slaap (vooral het in slaap vallen) verbeteren. Echter in grotere hoeveelheden verstoort alcohol de slaap doordat het lichaam zich bezig moet houden met het afbreken van de alcohol. Problemen bij het doorslapen treden onder invloed van alcohol nog veel vaker op. De remslaap wordt hierdoor namelijk onderdrukt.

Gifstoffen

Ook gifstoffen in huis of in de omgeving kunnen slaapproblemen veroorzaken. Vooral in spaanplaat, bepaalde lak, verf, isolatiemateriaal, vloerbedekking, stickers, tapijten of meubels kan gif aanwezig zijn. Dit kan de slaap negatief beïnvloeden. Als oorzaak voor slaapproblemen wordt hier zelden aan gedacht, omdat ze niet opvallen.

Medicijnen

Veel medicijnen veroorzaken slaapproblemen als mogelijke bijwerking. Pijnstillers die cafeïne bevatten, zijn daarvan een goed voorbeeld. Maar ook de vaak in hoestdrankjes of griepmedicatie aanwezige stoffen efedrine of theophylline kunnen de slaap storen. Verder kunnen alle chemische 'fatburners' potentieel de innerlijke onrust vergroten. In deze gevallen is het zeer aan te bevelen een arts te raadplegen om naar alternatieve medicamenten (zonder deze inhoudsstoffen en bijwerkingen) te informeren.

Geluidsoverlast

Een mens kan snel snel aan geluiden wennen. Het gehoor blijft echter tijdens de slaap actief en meldt geluiden ononderbroken aan het zenuwstelsel. Weliswaar worden geluiden tijdens de slaap niet bewust geregistreerd, maar als de geluiden te hard zijn dan neemt de diepte van de slaap af. Dat kan al bij normaal (straat)verkeer het geval zijn. Bij een te hoog geluidsniveau kan het, zelfs als men daaraan gewend is, tot slaapstoornissen komen.

Slaapkamer

Een te droge of te vochtige lucht in huis kan de slaap sterk verslechten. Ook warmte in de slaapkamer heeft een negatieve invloed op het slapen. Het is belangrijk om in een koele, goed geventileerde ruimte te slapen. Een goed bed is eveneens van groot belang; een te zacht, te hard of oud matras kan het lichaam niet optimaal ondersteunen en zo een probleem vormen voor de doorbloeding. Kijk hier dus kritisch naar. Dit zijn namelijk allemaal mogelijke oorzaken voor slaapstoornissen.

 

terug naar de beginpagina